คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
ต้อนรับบุคลากรจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ต้อนรับบุคลากรจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าดำเนินโครงการ AP CAREER GUIDE เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เพื่อเป็นการแนะแนว...
โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566” และ “โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx”...
ต้อนรับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้อง EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมต้อนรับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
การแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ RoBo Innovator Challenge 2023

การแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ RoBo Innovator Challenge 2023

ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.คเณศ ถุงออด พร้อมด้วย 1. นายธนภัทร ศักดิ์ศรีวัน รหัสนิสิต 64010310674 2. นายจิระสิน มูสิมูล รหัสนิสิต 6401031035 3.นายคุณากร...
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์...