คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
โครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ

โครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ

วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่37/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงาน-ครั้งที่-37.2565ดาวน์โหลด