คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่16/2566

ประกาศรับสมัครพนักงาน-ครั้งที่-16.2566-สาขาวิศวกรรมโยธาดาวน์โหลด
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
ครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานบุคลากร ได้จัดโครงการครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต...
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร...
ร่วมถวายต้นดอกเงินประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2566

ร่วมถวายต้นดอกเงินประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสระน้ำ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ถวายต้นดอกเงินกัณฑ์หลอน งานฮีตเดือน 4...