คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 14th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XIV 2022)”

ในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 14th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XIV 2022)” ซึ่งในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ มี Conference Topics ที่น่าสนใจมากมาย รายละเอียดในโปสเตอร์ด้านล่างนี้ การจัดงานมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดกำหนดการ สถานที่ในการจัดงานต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ จาก วช.

ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ จาก วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสารและกิจกรรม

วีดีทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

ครบรอบ20ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครบรอบ20ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
MSU Open House 2021
“คณะวิศวกรรมศาสตร์”
ครบรอบ20ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!