คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leadership Team

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.
You can also style every aspect of this content in the module.

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ph.D. ( Engineering Mechanics and Energy)
อีเมล : keartisaks@hotmail.com
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3029

รองศาสตรตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

Ph.D. ( Engineering Mechanics and Energy)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

อีเมล : bopit.b@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3088

รองศาสตรตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

ปร.ด. (วิศวกรรมโลหะการ)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต

อีเมล : sudsakorn.i@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3037

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล

Ph.D. (Environmental Engineering)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล : n.seelsaen@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3094

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

อีเมล : noppadol.s@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพ

อีเมล : songchai.w@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3090

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี

Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล : surachai.w@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ

อีเมล : teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3016

ผู้ช่วยศาสตราราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล : nattapol.p@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3016

นางวิรายา ภมรสมิต

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล : viraya_P@hotmail.com
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3058

Department

Mahasarakham University

Division of Staff

Student Affairs Division

Registration system

Division of Registration and Processing

Education Service Division

Graduate school

Library

External

Thai Society of Mechanical Engineers

Electrical Engineering Academic Association (Thailand)

Environmental Engineering Association of Thailand

Thai Society of Agricultural Engineering

Main Menu

Home

About Us

Course

Research

News & Activity

Faculty of Engineering Mahasarakham University

Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-029665
      - Press 1 Secretary office
      - Press 2 Undergraduate office
      - Press 3 Postgraduate office
      - Press 4 Alumni
      - Press 5 Head officer of academic and student development
      - Press 0 Secretary officer
Fax : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.