คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาการรถไฟหลิ่วโจว ประเทศจีน (Liuzhou Railway Vocational Technical College : LRVTC) ณ ห้องประชุม 1...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด...