คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
ต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

ต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดตามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา...