คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารดาวน์โหลด สำหรับนิสิต

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร Word

1. ใบปลดหนี้-64

2. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1

3. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2-1

4. บันทึกขอออกหนังสือรับรอง

5. บันทึกข้อความเปล่า

6. บันทึกขอสอบย้อนหลัง

7. บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา

8. บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น-S-U

9. บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน

10. บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค

11. บันทึกขอเปิดรายวิชา

12. คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ

เอกสาร PDF

1. ใบปลดหนี้-64

2. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1

3. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2

4. บันทึกขอออกหนังสือรับรอง

5. บันทึกข้อความเปล่า

6. บันทึกขอสอบย้อนหลัง

7. บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา

8. บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น-S-U

9. บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน

10. บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค

11. บันทึกขอเปิดรายวิชา

12. คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ

Department

Mahasarakham University

Division of Staff

Student Affairs Division

Registration system

Division of Registration and Processing

Education Service Division

Graduate school

Library

External

Thai Society of Mechanical Engineers

Electrical Engineering Academic Association (Thailand)

Environmental Engineering Association of Thailand

Thai Society of Agricultural Engineering

Main Menu

Home

About Us

Course

Research

News & Activity

Faculty of Engineering Mahasarakham University

Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-029665
      - Press 1 Secretary office
      - Press 2 Undergraduate office
      - Press 3 Postgraduate office
      - Press 4 Alumni
      - Press 5 Head officer of academic and student development
      - Press 0 Secretary officer
Fax : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.