คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
ทดสอบ วีดีโอ 1

ทดสอบ วีดีโอ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดตามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา...