คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดี กับอีก 1 โครงการของนิสิต มมส รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund มูลค่า 100,000 บาท !!

ขอแสดงความยินดี กับอีก 1 โครงการของนิสิต มมส รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund มูลค่า 100,000 บาท !!

ศูนย์ความร่วมมือ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มมส ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน TED FUND (ภายใต้กระทรวงอว.) ในโปรแกรม IDEA มูลค่าทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากการนำเสนอไอเดีย เครื่องย้อมครามกึ่งอัตโนมัติ นวัตกรรมที่ลดแรงงานคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมคราม...
ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ จาก วช.

ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ จาก วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม แห่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลงาน...