คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
ประเพณีสงกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

ประเพณีสงกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปประจำคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ – รดน้ำขอพร ประจำปี 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ของไทย...
ร่วมถวายต้นดอกเงินประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2566

ร่วมถวายต้นดอกเงินประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสระน้ำ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ถวายต้นดอกเงินกัณฑ์หลอน งานฮีตเดือน 4...
โครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ

โครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ

วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44

วันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่...
โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์...
โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน ประจำปี 2565 (ช่วงที่ 1)

โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน ประจำปี 2565 (ช่วงที่ 1)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมวัฒนธรรมการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 (ช่วงที่ 1) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป...