คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่16/2566

ประกาศรับสมัครพนักงาน-ครั้งที่-16.2566-สาขาวิศวกรรมโยธาดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่10/2566

ประกาศรับสมัครพนักงาน-ครั้งที่-10.2566ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่50/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ครั้งที่-50.2565ดาวน์โหลด