คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
พิธีมอบทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล”

พิธีมอบทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล”

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างชื่อเสียงแก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีจิตอาสา...
ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตเพื่อติดตามและสำรวจการให้ความช่วยเหลือ

ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตเพื่อติดตามและสำรวจการให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิต ติดตามและสำรวจการให้ความช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล”...
ส่งมอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต

ส่งมอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต

วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จำนวน 1 ชุด แก่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดย คณาจารย์...
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)

โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)

ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565 ณ Champasak Grand Hotel เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on...