คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการแสงธรรมนำทาง ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการ เดินเท้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยัง วัดป่าวังเลิง ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมแบ่งกลุ่มมอบหมายงานทำความสะอาดบริเวณวัด และห้องน้ำของวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคณะวิศวกรรมศาสตร์