คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะนิสิต เกี่ยวกับระบบ BIM ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรรกวิทย์ คำก้อน (ศิษย์เก่ารุ่น 9) ตำแหน่ง BIM Manager & Structure Engineer บริษัท วิทย์ธรรม รีโนเวท แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ บรรยายเกี่ยวกับระบบ BIM ด้านวิศวกรรมโยธา