คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือให้อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีส่วนร่วมในการสอนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Yasuhiro Matsubara จาก National institute of Technology-Kurume College ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้เหล็กหล่อทนการสึกหรอ ในเชิงอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม