คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานบุคลากร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงค์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวโรกาสที่ทรงประชวร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว และในช่วงสายบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะของตัวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นปฎิบัติงานให้ราบรื่นในปีใหม่ต่อไป