คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตช่วยสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จำนวน 1 ตัว แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานช่วยลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ต่อไป