คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จำนวน 1 ชุด แก่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดย คณาจารย์ นักวิจัยจากสาขาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำมาใช้ในการทำงานช่วยลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ต่อไป