คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิต ติดตามและสำรวจการให้ความช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่สถานะทางบ้านยากจน เพื่อให้นิสิตได้ใช้ทุนดังกล่าวในการต่อยอดทางการศึกษา และใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับนิสิตทุกคน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการเรียน และความเป็นอยู่ที่ได้รับความลำบากดูแลให้ความช่วยเหลือ เพราะพวกเราคือ “ครอบครัววิศวกรรมศาสตร์ มมส” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และขอประชาสัมพันธ์ หากรุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์ท่านใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคทุนการศึกษา หรือข้าวของเครื่องใช้ เพื่อมอบให้น้องๆที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากอีกหลายครอบครัว สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม