คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย และสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย