คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส เขตพื้นที่ในเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคีในงานสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานสักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองชาวมหาสารคาม และสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย