คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายต้นดอกเงินในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 และร่วมออกตั้งโรงทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา คณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนออกตั้งโรงทานในครั้งนี้ ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ บริเวณตลาดน้อย เพื่อทอดถวายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม