คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยนางวิรายา ภมรสมิต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มอบเงินปัจจัยสมทบถวายทอดผ้าป่า ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลคนดีศรี มมส. และรางวัลนิสิตจิอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้