คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล (นักวิจัยโครงการ SECRA) ได้เข้าร่วมการประชุม The #SECRA Metro Manila Meeting 2023

Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (#SECRA) เป็นความร่วมมือที่ได้รับทุนร่วมจากโครงการ Erasmus+ ของสหภาพยุโรป โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับภัยพิบัติ การบริหารความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์และยั่งยืน -การทำงานร่วมกันขององค์กร (UEC) โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในด้านความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ โครงการ #SECRA มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การประชุม #SECRA Metro Manila มีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย Ateneo de Manila University, Philippine Normal University และ Mapua Malayan Colleges Laguna การประชุมจัดให้มีเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า และความสำเร็จของกลุ่มงาน การบรรยายปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายแบบเสวนา การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยตลอดจนโอกาสในการร่วมมือและการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 13 มหาวิทยาลัยจากประเทศเอสโตเนีย ( Tallin University of Technology) ศรีลังกา (University of Ruhuna, University of Peradeniya, University of Sri Jayewardenepura) สวีเดน (Mid Sweden University) ไทย (มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สหราชอาณาจักร (University of Central Lancashire, University of Huddersfield ) และฟิลิปปินส์ (Ateneo de Manila University, Philippine Normal University, Mapua Malayan Colleges Laguna)