คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการโควตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า)ประจำปีการศึกษา 2565
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และ สมัครออนไลน์
   หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-029665 ต่อ 103
   หรือทาง IB เพจ เรียนต่อ วิศวะ Mahasarakham University