คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2565    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf24lGQhsOu7lnvYja9Y0C0bal9h4hmN_ESmj0JyJMJxbxEYg/viewform?fbclid=IwAR3__c8PqVytYZP5n-gryyF_MrMbPqZf-XD02xBd-WFUJozmU9vo5Ui3nig

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2565