คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เพื่อร่วมมือกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย SKK และ CPAC ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและกิจกรรมอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php…