คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2564 แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต้นแบบ และบัณฑิต โดยในช่วงเที่ยงเข้าร่วมฝึกซ้อม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง บรรยายเหมือนวันรับจริง และได้กลับมาซ้อมย่อยต่อ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ได้ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ความเรียบร้อยต่างๆ ให้แก่บัณฑิตอย่างเข้มงวด พร้อมการเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ทั้งด้านร่างกายและความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย เพื่อซ้อมใหญ่ในวันที่ 18 เมษายน 2565 บรรยากาศการซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย