คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ วัดป่ากู่แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ (ด้วยปิ่นโต)

ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคระบาด (COVID-19) ในโอกาสครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในการดำเนินงาน พัฒนา และขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป