คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Tran Duc Huy และ Dr. Le Thị Tâm ผู้เชี่ยวชาญ จาก Hanoi University of Science and Technology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิต นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการ อีกทั้งงานวิจัยทางด้าน Materials Science and Technology และ Biomedicine Materials กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเข้าพบเพื่อรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MahasarakhamUniversity.MSU/posts/pfbid02FcrAXY29Ck9GviKXPQ65HMdhx6Gs5nJzfQB1W2soEynR7Qy2G5oZjKGuL7wzZd1l