คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และบุคลากรจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าพบปะ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ และร่วมกันหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ร่วมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย แนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตามลำดับ