คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเริ่มรายงานตัวในช่วงเช้า ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัว ณ บริเวณข้างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจเครื่องแต่งกาย และเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว พร้อมเดินเข้าสู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมีตัวแทนนิสิตกล่าวแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการร่วมเข้าฝึกซ้อม และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

และในที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม