คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานบุคลากร ได้จัดโครงการครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงค์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลในวาระโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนา และขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป