คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนธรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในงาน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน” ภายใต้โครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และคณะ ได้ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก