คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 5 เมษายน 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1296