คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นยนต์แขนกลสำหรับงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นยนต์แขนกลสำหรับงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     – กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     – กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     – กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     – กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     – กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     – กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.