คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ศูนย์ความร่วมมือ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มมส ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน TED FUND (ภายใต้กระทรวงอว.) ในโปรแกรม IDEA มูลค่าทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากการนำเสนอไอเดีย เครื่องย้อมครามกึ่งอัตโนมัติ นวัตกรรมที่ลดแรงงานคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมคราม นวัตกรรมที่มาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ยกระดับและสร้างคุณค่าให้แก่อาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสานโดยนิสิตนำเสนอโปรเจค ประกอบด้วย…. 1. นายพงศ์ศิริ สำราญมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์2. นางสาว​เนตรนภา​ จิตคง​ คณะวิศวกรรมศาสตร์3. นางสาวสุทธิ​ดา​ สมสอางค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์4. นายสิทธิ​ศักดิ์​ ขำเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์ความร่วมมือ ฯ ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง !!

#สนใจสมัครโครงการ
TED Fund เพื่อรับทุนสนับสนุนต่อยอดและพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิขย์สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์ความร่วมมือ ฯ มมส (เพจ uic msu)
1. น.ส.ปิยะนุช สิทธะ จันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ โทร. 0636166495
2. น.ส.รัชนีกร คำภูกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ โทร. 0654911396