คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 23 มีนาคม 2565)รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1307