คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.คเณศ ถุงออด พร้อมด้วย

1. นายธนภัทร ศักดิ์ศรีวัน รหัสนิสิต 64010310674

2. นายจิระสิน มูสิมูล รหัสนิสิต 6401031035

3.นายคุณากร นันทมาตย์ รหัสนิสิต 64010310018

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ Robo Innovator Challenge 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในชื่อทีม “เมคคาห้อง 408” ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Thailand : SWP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตผู้เข้าแข่งขัน และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มา ณ ที่นี้